husko-kov_logo[1]

Naše firma je zřizovatelem tohoto webu , která pro Vás přináší možnost propagace na různých produktech (nástěnné infotabule, mapy skládané, mapy trhací, plakáty, banery, kalendáře, pohlednice a ostatní tiskoviny).

Cílem naší práce je  pro inzerující firmy,společnosti a instituce vytvořit daleko širší rozsah propagace než běžně konkurenční firmy nabízejí.

Zaměřili jsme se hlavně na propojení produktů s moderními technologiemi,jako je například spolupráce s tv,vytváření produktů také v elektronické podobě a představení produktů na webu a facebooku naší firmy.Dále se zaměřujeme na kvalitní a spolehlivou distribuci a tím pádem vytvořením zpětné vazby pro Vás prezentující se společnosti.

Důkazem,že naši práci odvádíme kvalitně,je spokojenost majitelů firem,kteří u nás opětovně inzerují a také zájem měst a obcí o spolupráci s námi na vydávaných vlastních produktech(mapy měst,historické mapy a jako nejžádanější propagační materiál ,, proměna města a obce z historie do součnosti“.

Jelikož je naší snahou produkty vylepšovat a inovovat , tak pro Vás chystáme nové produkty,které budou v nejbližší době zveřejněny na webu,ať už tiskoviny pro mezinárodní veletrhy či další produkty s tv atd.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem firmám za vloženou důvěru v naši  spolupráci a popřát jim hodně úspěchů v podnikání.

V případě jakýchkoliv přání,dotazů či návrhů na vylepšení nás neváhejte písemně kontaktovat na emailové adrese: manazer@goodfirmy.cz.